BEHANDLINGAR

Inom ramen för Hälsoprojektet kombineras följande tränings- och behandlingsformer.
Syftet är att ge deltagarna så goda förutsättningar som möjligt för att nå sina mål.


SAMTALSCOACHNING


Ledord är att belysa, förtydliga och medvetandegöra. Bra för bland annat målsättning, prioritering, hitta strategier,
vägval och planering.

MANUELLA BEHANDLINGAR


• Klassisk svensk massage
• Tibetansk massage - Tao Kité 
• Fibro massage
• Andningsmassage - Lotorpsmetoden

• Bindvävsmassage
• Triggerpunktsbehandling
• Stretch och töj
• Koppning
• Lymfdränage

FÖREDRAG OCH WORKSHOPS


• Kost med tema viktnedgång

• Mindfulness
• Sittande massage

• Meditation

• Kontorsgympa

PT OCH REHAB


•  Rehab - Fysisk eller psykisk orsak.
•  Träna för att kunna träna.
•  Hemträningsprogram.
•  Friskvårdande, problemförebyggande

   träningsprogram (individ/grupp)
•  Prestationshöjande träningsprogram

   motionär / elitidrottare.
•  Tematräning - senior, gravida,

   överviktiga, bootcamp, caveman style.

MINDFULLNESS


För att lugna, samla och läka sinnet. Hjälper att hantera stress och finna närvaro - Mind full or Mindfull?

ERGONOMI OCH
ARBETSPLATSANALYS


Verka problemförebyggande i syfte att förbättra arbetsplatsens fysiska och mentala miljö. 

KOSTRÅDGIVNING


Ät för ett friskare liv, mer kraft, återhämtning och läkning.

•  Viktnedgång
•  Orolig mage (IBS, SIBO, "läckande tarm")

•  Orka träna
•  Jämnare humör

•  Sockerdetox

HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING


HLR Kurser och HLR utrustning.

TEAMBUILDING OCH LEDARSKAP


För effektivare team och bättre social miljö. Belyser ledarskapet i gruppen och dess effekter.