HÄLSOPROJEKTET

EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA

Hälsoprojektet vänder sig till företag och organisationer, löper normalt över 12 - 24 veckor, och kommer mynna ut i friskare och gladare personal. Hälsoprojektets styrka ligger i flexibilitet med individens behov i fokus där varje deltagare får en individuellt anpassad (be)handlingsplan som de får hjälp att genomföra. Motivation, kreativa lösningar och uppföljning är viktiga delar i arbetet.

EN SUND INVESTERING

Förutom sjuklön visar studier att det är fler dolda extrakostnader kopplade till sjukfrånvaro. Dessa kan vara svåra att se i bokslutet utan visar sig bara som ett sämre resultat. Att öka medvetenheten om dessa kostnader syftar till att motivera satsningar som är riktade och anpassade till de aktuella behoven. Det är först då du får en effekt som går att se både hos personalen och i bokslutet. Beräkningar visar att en satsad krona på friskvård ger 4 till 9 gånger tillbaka på investerat kapital.